» » »

:
: 1787 (4 2012)
:
:
0
: 0
666666666666666666666
666666666
666666
666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666
666666666666666666
666666666666666666
666666666666666666
666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666

666666666666666666666666
666666666666666666666666
666666666666666666666666
666666666666666666666666
666666666666666666666666
666666666666666666666666
666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666
|
# 18 2012 10:04 0
........................................................
....................../............\....................
...................../.(............)..)................
.....................\..\____ .../...|................
..................../_ - _........../.................
...................(/.\ /...\..\ .......\................
.................../.../.....|.........|...............
...................O..O.....)../.......|...............
...................--^-----'<.......|...............
..................(__.)...._...)....../................
....................____ / ....../..................
......................--------'..../ ...................
..<-----........___../....___....\...................
..<-----|===O.).).)=).....)..../======.......
..<-----' .......-----'....____.'\...................
.......................|..............|..................
........................\............/ ........../\......
..............._______.(...(_..../ \______/.......
............,.'.. ,-------------'.....|...................
............--{.{_{__________)...................
.........................................................
# 8 2012 05:15 0
________.sd$$$$$bs.
_d$b..sd$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$P' ____ $$$$
__ $$$$$ _______ $$P
__ $'$$ _______ d$$'
_d$ _ $b. ___ .d$$$$$.
$$$_ b_$$$$$$$$$$$$b
_$$d$bd$$$P~~$$$$$P
__d$$$$$$$$b ___ ~~'
__ ~~~~~~' ___ d
___ ||||||| ____ dP
___ |||||||___ .d$
___ssssss$$$'
___ $$$$$~'
# 29 2012 16:42 0
___________________##
_____________________##
____________________####
____________________####
____________________####
__________________ ######
__________________########
_______________################
___________________#######
__________________########
________________##########
______________####__######
___________________#####
_______________########
______________#########
_____________##########
_______#################
_________#################
_________#################
###__________########_#####
#######_______#######__#####
######################################
######################################
#######________######
###__________#######
____________#######
____________#######
_____________#####
______________###
______________###
# 6 2013 05:25 0
__________.s$$_____________s$
________s$$$____________s$$
______.s$$$??_______,___s$$?
_____s$$$$?______.s$___$$?
,____$$$$$.______s$?____?$
$___$$$$$$s_____s$?_____?,
s$___?$$$$$$s___$$$
$$____?$$$$$$s.__?$$s
?$.____?$$$$$$$s_.s$$$____s?
$$.____?$$$$$$$_$$$$___s?
_?$$s____?$$$$$$s$$$?__s$
___$$$__$$$$$s$$$$__s$$
____$$$$$$$$s$$$$$$$$?_.
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$?
_____d$$$$$$$$$$$$$b______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____$$$$"_"$$$$"_"$$$$_____
_____";$F___4$$F___4$"_____
______$$___$$$$___$P______
______4$$$$$"^$$$$$%_____
________"$$$ee$$$"________
________._*$$$$F4_________
_4$$c________________.$$r_
_^$$$b______________e$$$"_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_""____^*$$$be$$$*"____^"_
__________"$$$$"__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$"______"$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
4$$$$$P____________$$$$$$"
_"*$$$"____________^$$P___
____""______________^"___
# 5 2013 18:18 0
!! 5% !!!!

1. - http://quicklink.to/akcia

2. e-mail, .

3. .

4. 1 , 5 (!) . .

5. . !